10 Reasons V.Ships Poland
 1. Brak opłat rekrutacyjnych
  V.Ships zapewnia bezpłatne usługi rekrutacyjne - zawsze i dla każdego. Naszym celem jest pozyskanie, wyszkolenie oraz zatrudnienie zaangażowanych w swoją pracę marynarzy. W trakcie całego procesu pragniemy zbudować silną relację, która umożliwi długotrwałą współpracę.
 2. Szkolenia
  Wszelkiego rodzaju szkolenia wewnętrzne, których ukończenie jest niezbędne w świetle naszych wytycznych, organizowane są dla zatrudnionych przez V.Ships marzynarzy nieodpłatnie. Ponadto, za każdy dzień szkolenia wypłacana jest podstawowa stawka dzienna.
 3. Program współpracy dla starszych oficerów
  Starszym Oficerom zatrudnionym w ramach naszej floty - spełniającym określone kryteria dotyczące wyników pracy oraz doświadczenia zawodowego - zaoferowany zostanie długofalowy program V.Ships Senior Officer Partnership, który dodatkowo zwiększa stabilność zatrudnienia. Wszyscy uczestniczący w nim oficerowie, po podpisaniu stosownej umowy, będą mogli cieszyć się ciągłością zatrudnienia oraz specjalnymi benefitami, wymienionymi poniżej. Niezależnie od podpisania powyższej umowy, wszelkie kontrakty zawarte w związku z zamustrowaniem na danym statku pozostaną w mocy.
 4. Pensja "stand-by"
  Oficerom, którzy przystąpią do programu V.Ships Senior Officer Partnership gwarantujemy pensję "Standby". Jest ona wypłacana w chwili oczekiwania na zamustrowanie lub bezpośrednio w trakcie procesu zaokrętowania. Pensja ta przysługuje oficerom zakontraktowanym do wyjazdu na statki zarządzane przez V.Ships zarówno całościowo, jak i tylko pod względem załogowym.
 5. Poczekalnia (airport launge) na lotnisku
  Aby podróż na statek oraz powrót do domu stały się bardziej komfortowe, zapewniamy Kapitanom oraz Starszym Mechanikom, którzy uczestniczą w programie Senior Officer Partnership, bezpłatny dostęp do poczekalni na lotniskach. Udogodnienie to umożliwia karta Priority Pass, dysponująca siecią tego typu stref na całym świecie.
 6. Ubezpieczenie na życie
  W trakcie urlopu oferujemy kompleksowe ubezpieczenie na życie (firma Allianz). Udogodnienie to przeznaczone jest dla Kapitanów oraz Starszych Mechaników, którzy podpisali umowę Senior Officer Partnership.
 7. Zwrot kosztów - odnowienie dyplomu
  V.Ships zapewni zwrot kosztów związanych z odnowieniem dyplomu wszystkim Starszym Oficerom uczestniczącym w programie. Zwrot ten obejmować będzie również wszelkie kursy niezbędne do otrzymania odnowionego dokumentu.
 8. Brak opłat bankowych
  Pensje przelewane są bezpośrednio na konta wskazane przez marynarzy, bez dodatkowych opłat związanych z transferem bankowym.
 9. Bezpłatny transport
  W większości państw V.Ships pokrywa koszty podróży z miejsca zamieszkania marynarza do punktu zamustrowania i podobnie w powrotnym kierunku. Żaden marzynarz nie zostanie zobligowany do pokrycia powyższych kosztów na własną rękę.
 10. Marine Benefits - Program ubiezpieczenia zdrowotnego
  Starsi Oficerowie otrzymają prywatną opiekę medyczną dla siebie, współmałżonków oraz niepełnoletnich dzieci. Usługa ta dotyczy zdecydowanej większości statków obsługiwanych przez V.Ships i dowodzi zaangażowania firmy w długoletnią opiekę nad zatrudnionymi marynarzami.

Pobierz broszurę