Mlc

Przestrzeganie Konwencji o pracy na morzu MLC 2006

Konwencja o pracy na morzu z roku 2006 została przyjęta w Genewie na morskiej sesji 94 Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006.

Konwencja zapewnia wszechstronną ochronę praw marynarzy i warunków pracy dla ponad  1.2 miliona marynarzy na świecie.   

Konwencja MLC określa prawa marynarzy do godnych warunków pracy w wielu dziedzinach i została tak zaprojektowana, aby można ją było stosować globalnie, łatwo zrozumieć, aktualizować i w jednolity sposób przestrzegać jej postanowień.

Aby Konwencja MLC mogła wejść w życie, musiała być ratyfikowana przynajmniej przez  30 krajów członkowskich,  których łączny udział w światowym tonażu brutto statków wynosi 33 procent. Ten kamień milowy został osiągnięty w dniu 20 sierpnia 2012 roku. Konwencja MLC zatem wchodzi w życie w dniu 20 sierpnia 2013 roku.