V.Ships stara się zapewnić najwyższy możliwy standard obsługi swoim klientom i w związku z tym Spółka docenia kluczową rolę, jaką odgrywa w tym zadaniu jej personel morski.


Dlatego V.Ships uznaje:

Prawo do bezpiecznego i chronionego miejsca pracy spełniającego standardy BHP.

 1. Prawo do uczciwych warunków zatrudnienia.
 2. Prawo do godnych warunków życia i pracy na pokładzie.
 3. Prawo do ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz innych form opieki socjalnej.
 4. Możliwość pełnego egzekwowania powyższych praw. 

Dodatkowo V.Ships potwierdza swoje zobowiązanie do zapewnienia, że:

 1. Zatrudnienie jest oferowane marynarzom bezpłatnie.
 2. Miejsce pracy jest wolne od wszelkich rodzajów dyskryminacji.
 3. Wynagrodzenie i dodatki wypłaca się w sposób terminowy i istnieją procedury weryfikacji terminowości płatności.
 4. Wszyscy marynarze otrzymują wynagrodzenie wynikające z umów o pracę.
 5. Dokłada się wszelkich starań aby wymiany załogi  były dokonywane w terminie przewidzianym w umowie o pracę i wprowadzone są procedury mające zapewnić taką wymianę.
 6. Biura rekrutacyjne zapewniają przyjazne środowisko i przychylne nastawienie wobec wszystkich pracowników zatrudnionych na morzu.
 7. Pracownicy lądowi traktują wszystkich marynarzy z szacunkiem i taki szacunek jest odwzajemniany w celu promowania harmonii na pokładzie.
 8. Wszelkie skargi otrzymywane od marynarzy i dotyczące niezgodności z niniejszą Kartą są przedmiotem rozpatrzenia.
 9. Stałym priorytetem Spółki jest poprawa życia marynarzy na morzu i na lądzie.

Jeśli nie jest się traktowanym zgodnie z zaleceniami niniejszej Karty, można przesłać zgłoszenie na następujący adres e-mail - każda skarga zostanie rozpatrzona: seafarers-charter@vships.com.