Poland Training

V.Ships Poland posiada bogatą ofertę szkoleń operacyjnych, związanych z bezpieczeństwem i wykonywaną pracą, a także szkoleń dotyczących rozwoju zawodowego. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt mailowy z: arkadiusz.konert@vships.com

W naszym biurze znajduje się autoryzowany oddział ISF Marlins Centre posiadający uprawnienia do przeprowadzania egzaminów Marlins Test of Spoken English, uznawanych przez UK MCA jako standardowy certyfikat potwierdzający komunikatywną znajomość języka, jaka wymagana jest w branży.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy anna.elmouldi@vships.com i zachęcamy do odwiedzenia strony Marlins.