Dynamiczne pozycjonowanie (DP) jest powszechnie stosowane na statkach pracujących w sektorze offshore (wydobycie ropy i gazu / odnawialne źródła energii): operacje podwodne, budowa i zaopatrzenie platform, kładzenie kabli podmorskich oraz w dziedzinach pokrewnych.

V.Ships Poland wychodzi naprzeciw potencjalnym kandydatom, by dopomóc w wyborze najlepszej drogi awansu zawodowego.

Potencjalny kandydat musi posiadać jeden z dyplomów STCW (pokład, maszyna, ETO) albo być na drodze do otrzymania takiego dyplomu.

 

Oto przewodnik "Krok po kroku: Jak zostać DP Operatorem?".

  1. Pierwszy krok w programie szkoleniowym to zapisać się nakurs 'DP Induction/Basic'organizowany przez jedno z uznanych centrów szkolenia DP. Taki kurs zawiera część teoretyczną i praktykę na symulatorze DP, czyli wprowadza wszystkie podstawowe elementy wiedzy o dynamicznym pozycjonowaniu statku.
  2. Drugi krok to zdobycie przez Trainee DPO wiedzy praktycznej w tym temacie. Podczas swojegopierwszego pobytu na statku DP, kandydat ma możliwość uzyskania wszystkich wymaganych wpisów do swojej ksiażeczki DP ('DP Logbook').
  3. Każdy, kto ukończył pierwsze dwa kroki, jest upoważniony do udziału w kursie DP Simulator/Advanced. Kurs ten koncentruje się na symulacji operacji DP, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych ograniczeń, błędów i wynikających z tego konsekwencji. Daje to możliwości, aby każdy uczestnik połączył wiedzę z 'Induction course' z doświadczeniem nabytym na statku w poprzednim kroku.
  4. Czwarty krok to nabycie wymaganego doświadczenia na wachcie DP, czyli ponownie praca na statku zaangażowanym w prace DP. Jako końcowy element tego programu szkolenia, Kapitan ostatniego statku potwierdza kwalifikacje kandydata jako DPO ('Statement of Siutability').
  5. Wreszcie, przyszły DPO wypełnia aplikację on-line i wysyła wymagane dokumenty do 'The Nautical Institute' w celu przyznania certyfikatu DP Operatora.

Informacja: Od 01.01.2015 roku 'The Nautical Institute' wprowadza dwa rodzaje DP certyfikatów: 'Offshore' oraz 'restricted to Shattle Tankers'.