Marlins został założony w 1994 roku, aby zapewnić szkolenia w zakresie języka angielskiego dla branży morskiej i od tego czasu stał sie liderem w swojej dziedzinie, dostarczając specjalistyczne produkty szkoleniowe skierowane wlaśnie do branży morskiej.

ISF Marlins English Language Test został przygotowany specjalnie dla branży morskiej i posiada akredytacje International Shipping Federation. Jest to test on-line, ktory służy sprawdzeniu znajmości języka angielskiego marynarzy wszystkich szczebli i specjalizacji.

TOSE (Marlins Test of Spoken English) jest osobną częścia w stosunku do testu on-line. TOSE został przygotowany z myślą, o sprawdzeniu umiejętności efektywnej komunikacji w języku angielskim wśród marynarzy. TOSE przybiera formę rozmowy jeden-na-jeden i koncentruje się na umiejętnościach słuchania i mówienia. TOSE sprawdza wyłącznie umiejętności językowe, w żadnym wypadku nie sprawdza wiedzy zawodowej marynarzy.

Oddział V.Ships w Gdyni posiada akredytacje ISF Marlins Centre i uprawnienia do przeprowadzania TOSE. Egzamin ten rozpoznawalny jest przez UK MCA i  stanowi standard dla branży, jeśli chodzi o sprawdzenie umiejętności, jakimi dysponują marynarze w zakresie komunikacji w języku angielskim. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: anna.elmouldi@vships.com

 RGB - Marlins Brand Mark

Marlins New