On board

Kablowiec (cable layer or cable ship) - specjalistyczny statek przystosowany i zbudowany w celu układania, podnoszenia, konserwacji i napraw kabli podmorskich różnego zastowania, np. telekomunikacyjnych.

Statek Baza Nurków (diving support vessel) - statek używany do prac wykonywanych przez nurków, np. naprawa, konserwacja platform wiertniczych i innych konstrukcji offshore.

Wielozadaniowy statek pomocniczy offshore (multi-purpose offshore support vessel /MPOCV) - wspomaga prace w sektorze energetycznym offshore. Może pracować w jakimolwiek zakątku na świecie.

Statek do zakwaterowania i napraw (accommodation and repair vessel)  - statek jest miejscem noclegu, jedzenia i prania dla osób pracujacych przy projektach konstrukcyjnych offshore.

Zbiornikowiec wahadłowy (shuttle tanker) - statek tego typu jest przeznaczony do transportu ropy z pola wydobycia na morzu i jest alternatywą dla budowy rurociągów. Jest wyposażony w sprzęt wyładunkowy kompatybilny ze sprzętem na polu naftowym.

Zaopatrzeniowiec offshore (platform supply vessel/PSV) - jest przeznaczony do zaopatrywania platform wiertniczych. Są to statki od 20 do 100 metrów długości i wypełniają różne zadania. Głównym zadaniem dla większości tych statków jest transport produktów i personelu do i z platform wiertniczych i innych konstrukcji offshore.