Gdynia gospodarzem Seminarium z Dania Ship Management.

V.Ships Poland było gospodarzem ostatniego seminarium dla oficerów z Dania Ship Management.

Seminarium zostało zorganizowane przez zespół treningowy i odbyło się w dniach 13-14 listopada. Obejmowało szereg kluczowych zagadnień, w tym:

-HSEQ/Vetting

-IMO 2020

-Embark Review and Performance Appraisal

-Competency Management System/ Leadership Training

-Incidents/ Accidents and reflections on training HSEQ

Uczestnicy zostali także przeszkoleni w zakresie spektrometru w celu pomiaru i analizy szeregu substancji, od oleju napędowego i benzenu po metanol i kwas azotowy.


2