MBsmaller

Maciek Bejm, Managing Director, Marine Operations, Offshore

Maciek jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura i osiągnięcia zespołu. Jest również zaangażowany w rozwój rekrutacji w obszarze przemysłu naftowego i gazowego. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 2004 roku w dziale HR jednej z największych firm zajmujących się zarządzaniem flotą statków w Polsce.

Początkowo zajmował się obsługą załogi pracującej w ramach floty offshore, następnie przeniósł się na Wyspę Man w 2007 roku, gdzie był członkiem zespołu odpowiedzialnego za flotę 18 statków operujących w Afryce Zachodniej i Europie.

Dołączył do V.Ships w 2008 roku jako specjalista ds. rekrutacji, po czym awansował na stanowisko kierownika ds. rekrutacji w 2010 roku, następnie kierownika oddziału w 2012 roku, aby w 2013 roku objąć stanowisko dyrektora.

W 2014 roku, wyznaczony na stanowisko Crew Operations Manager, Offshore. W międzynarodowej strukturze V.Ships Crew Management jest również odpowiedzialny za koordynowanie operacji załogowych w sektorze Offshore wewnątrz całej Grupy, zapewniając optymalizacje procesów oraz najwyższy stanadard usług dla klientów wewntęrznych i zewnętrznych.

EBmałe

Ewa Babś, Finance and Operations Manager 

Ewa dołączyła do zespołu V.Ships na początku marca 2013. Jest odpowiedzialna za finanse i księgowość oraz systemy kontrolingu i raportowania.

Jej pierwszym zadaniem było wdrożenie systemu księgowego stosowanego we wszystkich biurach V.Group.

Ewa rozpoczeła karierę zawodową w jednej z największych firm audytorskich, uzyskując tytuł Biegłego Rewidenta. Przed podjęciem pracy w V.Ships, pracowała w firmie z sektora budowlanego, więc branża morska to znacząca zmiana.

Jednak ta zmiana to nowe wyzwanie i możliwość rozwoju zawodowego.

Agnieszka Bialowiejska-Mokot

Agnieszka Bialowiejska-Mokot, Crew Operations Manager  

Agnieszka dołączyła do V.Ships na początku 2013 roku na stanowisku koordynatora ds. załogowych.

Jest odpowiedzialna za wstępną selekcję, rekrutację i mobilizację marynarzy na tankowce oraz jednostki pracujące w sektorze "offshore". W 1999 roku ukończyła Akademię Morską w Gdyni po czym zdobywała doświadczenie zawodowe w działach załogowych kilku dużych firm z branży morskiej.  

Awansowana na stanowisko kierownika ds. załogowych w lipcu 2013 roku, jest teraz również odpowiedzialna za ogólne funkcjonowanie działu. Od kwietnia 2015 r. awansowala na stanowisko Head of Crewing Department. Stanowisko Crew Operations Manager objęła z początkiem maja 2017r.

 

Darek

Dariusz Jellonnek, General Manager           

Dariusz pierwszy raz rozpoczął współprace z V.Ships w roku 1995 jako officer pokładowy na statkach drobnicowych. Przez wiele lat pracował na różnych statkach floty operowanej przez V.Ships aby w roku 1998 poraz pierwszy objąć dowodzenie. Dariusz pracował jako Kapitan aż do 2012 roku.

W 2013 roku rozpoczął współpracę z centralnym działem szkoleń i rozwoju marynarzy w Glasgow jako On-Board Training Superintendent. Pierwszym zadaniem był projekt "Safety in Teamwork" dla floty operowanej przez V.Ships z Hamburga. Później zajmował się szkoleniami na statkach przejmowanych w zarząd przez poszczególne oddziały V.Ships. W tym samym czasie przeprowadzał również audyty biur oraz statków, a także brał udział w dochodzeniach powypadkowych. 

W  roku 2013 Dariusz był odpowiedzialny za przygotowanie oddziału V.Ships w Polsce do wdrożenia zasad wynikających z konwencji o pracy na morzu "MLC 2006" jako Quality Manager.

W styczniu 2015 roku Dariusz dołączył do zespołu V.Ships w Gdyni  i rozpoczal pracę na stanowisku General Manager i jest odpowiedzialny za działalność operacyjną.