MW

Marcin Wołąsiewicz, Crew Operations Director, West

Marcin dołączył do zespołu V.Ships Poland w marcu 2018 na stanowisku Crew Operations Director, West. Przeniósł się z biura w Singapurze, gdzie był odpowiedzialny za operacje załogowe na terenie Azji, Pacyfiku i Bliskiego Wschodu.

Po zakończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek Transport Morski, Marcin pływał głównie na chemikaliowcach oraz statkach typu OBO. W 1999 roku rozpoczął karierę na lądzie. Początkowo pracował z właścicielami tankowców w Szwecji, dołączył do Stolt Tankers i kierował zespołami treningowymi w Houston i Rotterdamie. Następnie, Marcin przeniósł się do kierowania personelem morskim dla amerykańskiego właściciela tankowców i ostatecznie został Dyrektorem Generalnym biura technicznego w Singapurze. Bezpośrednio przed powrotem do Singapuru i dołączeniem do V.Group, Marcin został przydzielony do biura Stolt Tankers w Manili.

Marcin posiada także stopień naukowy z Australian Maritime College, kierunek Maritime Logistics and Management, włącznie z International Human Resources Management.

EBmałe

Ewa Babś, Head of Finance, Crew Management West

Ewa dołączyła do zespołu V.Ships na początku marca 2013. Jest odpowiedzialna za finanse i księgowość oraz systemy kontrolingu i raportowania.

Jej pierwszym zadaniem było wdrożenie systemu księgowego stosowanego we wszystkich biurach V.Group.

Ewa rozpoczeła karierę zawodową w jednej z największych firm audytorskich, uzyskując tytuł Biegłego Rewidenta. Przed podjęciem pracy w V.Ships, pracowała w firmie z sektora budowlanego, więc branża morska to znacząca zmiana.

Jednak ta zmiana to nowe wyzwanie i możliwość rozwoju zawodowego.

Agnieszka Bialowiejska-Mokot

Agnieszka Bialowiejska-Mokot, General Manager, Offshore  

Agnieszka dołączyła do V.Ships na początku 2013 roku na stanowisku koordynatora ds. załogowych.

Jest odpowiedzialna za wstępną selekcję, rekrutację i mobilizację marynarzy na tankowce oraz jednostki pracujące w sektorze "offshore". W 1999 roku ukończyła Akademię Morską w Gdyni po czym zdobywała doświadczenie zawodowe w działach załogowych kilku dużych firm z branży morskiej.  

Awansowana na stanowisko kierownika ds. załogowych w lipcu 2013 roku, jest teraz również odpowiedzialna za ogólne funkcjonowanie działu. Od kwietnia 2015 r. awansowala na stanowisko Head of Crewing Department. Stanowisko Crew Operations Manager objęła z początkiem maja 2017r.

 

Darek

Dariusz Jellonnek, General Manager           

Dariusz pierwszy raz rozpoczął współprace z V.Ships w roku 1995 jako officer pokładowy na statkach drobnicowych. Przez wiele lat pracował na różnych statkach floty operowanej przez V.Ships aby w roku 1998 poraz pierwszy objąć dowodzenie. Dariusz pracował jako Kapitan aż do 2012 roku.

W 2013 roku rozpoczął współpracę z centralnym działem szkoleń i rozwoju marynarzy w Glasgow jako On-Board Training Superintendent. Pierwszym zadaniem był projekt "Safety in Teamwork" dla floty operowanej przez V.Ships z Hamburga. Później zajmował się szkoleniami na statkach przejmowanych w zarząd przez poszczególne oddziały V.Ships. W tym samym czasie przeprowadzał również audyty biur oraz statków, a także brał udział w dochodzeniach powypadkowych. 

W  roku 2013 Dariusz był odpowiedzialny za przygotowanie oddziału V.Ships w Polsce do wdrożenia zasad wynikających z konwencji o pracy na morzu "MLC 2006" jako Quality Manager.

W styczniu 2015 roku Dariusz dołączył do zespołu V.Ships w Gdyni  i rozpoczal pracę na stanowisku General Manager i jest odpowiedzialny za działalność operacyjną.

 

EL

Ewa Ludwiszewska, Operational Excellence Lead, Europe

Ewa pracuje w V.Ships Poland od czerwca 2018 roku jako Operational Excellence Lead. Wspiera program transformacji i prowadzi inicjatywy związane z doskonaleniem procesów w regionie Europy.

Ewa ukończyła studia wyższe na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 2002 roku uzyskała dyplom magistra inżyniera na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W 2010 roku ukończyła podyplomowe studia "Zarządzanie projektem". 

Ma 17 lat doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, doskonalenia procesów biznesowych i zarządzania jakością w różnych branżach, takich jak wydobycie ropy i gazu, budowa statków, bankowość i centra usług wspólnych.

ASUW

Agata Suwałowska, HR Manager, Crew Management West

Agata dołączyła do V.Ships w lipcu 2018 r. jako HR Manager odpowiedzialny za region zachodni w dziale Crew Management.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim z tytułem magistra prawa. Ukończyła szereg studiów podyplomowych i wiele szkoleń, nie tylko związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, ale także z zarządzaniem projektami oraz prawem podatkowym.

Agata ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w handlowych i międzynarodowych firmach produkcyjnych.

MBsmaller

Maciek Bejm, Business Development Director, Offshore

Maciek rozpoczął swoją karierę zawodową w 2004 roku w dziale HR jednej z największych firm zajmujących się zarządzaniem flotą statków w Polsce.

Początkowo zajmował się obsługą załogi pracującej w ramach floty offshore, następnie przeniósł się na Wyspę Man w 2007 roku, gdzie był członkiem zespołu odpowiedzialnego za flotę 18 statków operujących w Afryce Zachodniej i Europie.

Dołączył do V.Ships w 2008 roku jako specjalista ds. rekrutacji, po czym awansował na stanowisko kierownika ds. rekrutacji w 2010 roku, następnie kierownika oddziału w 2012 roku, aby w 2013 roku objąć stanowisko dyrektora.

W 2014 roku, wyznaczony na stanowisko Crew Operations Manager, Offshore.

Od 2018 roku Maciek pracuje na stanowisku Business Delelopment Director.