Joanna Mroz

Joanna Mróz, Crew System Analyst & Support        

Joanna dołączyła do V-Ships jako Crew System Analyst & Support w Sierpniu 2015.

Ukończyła studia wyższe na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka z Informatyką. Ukończyła również studia podyplomowe i otrzymała dyplom z Zarządzania Projektami.

Joanna pracowała poprzednio między innymi jako Specjalista ds. Rozwoju i wsparcia Biznesu oraz jako Analityk Biznesowy. Na tych stanowiskach odpowiedzialna była za zbieranie wymagań funkcjonalnych i biznesowych, analizę możliwości i ograniczeń oraz budowanie i wdrażanie zmian systemowych.

Akceptując rolę w V.Ships, Joanna przeprowadziła się z Krakowa do Gdyni i bardzo chciałaby poznać północną cześć Polski.

Krzys

Krzysztof Dana, Crew Application Support

Krzysztof dołączył do zespołu V-Ships w Lutym 2017r.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej. 

Krzysztof jest związany z branżą IT od 2007r. Doświadczenie zdobywał pracując przy projektach w takich sektorach jak Telekomunikacja, Finanse, Usługi i Ubezpieczenia, gdzie wspierał od strony technicznej i rozwijał zarówno aplikacje infromatyczne jak i wewnętrzne procesy przepływu danych.

 

Piotr

Piotr Labuda, Business Intelligence Developer

Piotr dołączył do V.Ships w marcu 2017 r.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademi Technik Komputerowych na kierunku Bazy Danych i e-Learning.

Piotr pracował poprzednio nad projektami związanymi z raportowaniem, wdrożeniem oraz utrzymaniem systemów bazodanowych w sektorach finansowych i sprzedaży detalicznej. Uczestniczył we wszystkich etapach wdrożeń: projektowaniu, dokumentacji, realizacji, testowaniu oraz utrzymaniu po wdrożeniu produkcyjnym.